Sklep jest prowadzony przez FIRMĘ FENIX Mateusz Franikowski

Hollywood Dream "Firma Fenix" Mateusz Franikowski
Kuźniki, Jaworowa 19
63-500 Ostrzeszów
NIP 5140264003

Paczki prosimy wysyłac na adres Zamkowa 2 63-500 Ostrzeszów

Zdjęcia stanowią własność firmy Hollywood Dream Kopiowanie i rozpowszechnianie ich jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

REGULAMIN

Składanie zamówień:

1.Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie pod numer telefonu 884 914 266 lub poprzez wiadomość prywatną.
2.Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym. Podanie fałszywych danych jest podstawą wniesienia sprawy do sądu.
3 .Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową a ceny paczek podane są w punkcie 4 regulaminu.
4.Koszt wysyłki:
Poczta polska( po wpłacie na konto ) -17zl
Czas dostawy około 10 dni roboczych.
Poczta Polska(po wpłacie na konto) paczki za granicę zależna jest od wagi. Przez zakupem skontaktuj się z nami, a podamy Ci wszystkie potrzebne informacje.

Kurier Gls( za pobraniem) - 18 zł
Czas realizacji do 48 h "Paczki nadano w imieniu i na rzecz odbiorcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa"
5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy i płatność.
6.Koszty przesyłki są pokrywane przez kupującego. W określonych przypadkach pokrywa je firma Hollywood Dream.
7.Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 2-4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej wysyłka zazwyczaj następuje w kolejny dzień roboczy.

ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE

9. Akceptujemy zwroty i wymiany zamówionych w naszym sklepie ubrań.
1) Pobierz protokół z naszej strony internetowej i dołącz go do paczki.
2) Zaadresuj paczkę na nasz adres:
Hollywood dream Ul. Zamkowa 2 63-500 Ostrzeszów
3) Prosimy o wysyłanie do nas zwrotów lub wymian paczkami poleconymi
4) Uwagi:
a) Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni na adres podany w regulaminie punkt 8.2
b) Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Nie przyjmuje zwrotów ubrań wysłanych do nas za pobraniem.
c) Towar odesłany na wymianę powinien być w stanie niezmienionym (poza zmianami) ,które były konieczne w granicach zwykłego zarządu rzeczą.

REKLAMACJE

9. W przypadku zakupionego uszkodzonego towaru klient ma prawo odstąpienia od umowy a firma Hollywood dream pokryje wszelkie koszty z tym związane lub osoba kupująca może zażądać obniżenie cen towaru lub wymianę na ten sam pełnowartościowy towar. Skontaktuj się z Nami w celu zgłoszenia reklamacji.
Butik Hollywood Dream zobowiązuję się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
11.Korzystanie ze strony internetowej Hollywood dream jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)
W sprawach nieuregulowanych w nie mniejszym regulaminie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego przepisy ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego
**Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Butik Hollywood Dream Mateusz Franikowski , a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
**Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Butik Hollywood Dream, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Butik Hollywood Dream
Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z przyczyn tj. zmiana przepisów prawa

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

I Mediacja prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały – procedura ta pozwala na sprawne rozwiązywanie sporu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Mediacja może odbywać się w formie bezpośredniej wizyty Inspektora w siedzibie przedsiębiorcy, spotkaniu obu stron sporu w siedzibie WIIH lub korespondencyjnie.

II Stałe polubowne sądy konsumenckie – sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedązy produktów i świadczenia usług. Maja one dobrowolny charakter. Inicjować postępowanie może zarówno przedsiębiorca jak i konsument. Postępowanie to charakteryzuje się mniejszym formalizmem niż postępowanie przez sąd powszechny i jest bezpłatne, jedyne koszty mogą wiązać się z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych niezależnym rzeczoznawcom.


Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z Regulaminem